Tetratheca thymifolia Alba - photo Danielle Langlois

Tetratheca thymifolia Alba - photo Danielle Langlois