Dracaena reflexa Variegata, otherwise known as Song of India.

Dracaena reflexa Variegata, otherwise known as Song of India.