Acokanthera oblongifolia variegata - known as Bushman's poison because it is so toxic

Acokanthera oblongifolia variegata - known as Bushman's poison because it is so toxic